Meet the Buyer - Ysgol y Garnedd

Meet the Buyer - Ysgol y Garnedd

Meet the Buyer Event

Friday 3rd May

Local businesses are invited to meet the buyer at an event in Bangor, with the potential of working on a local new primary school project.

Read Construction, the main contractor, is looking to connect with local businesses at the free Meet the Buyer event.

The main contractor would like to raise awareness to local businesses of the opportunities available within this project.  They are particularly, but not exclusively, interested in meeting with the following trades: metal stud walling, bricklaying, stonemasons, flooring, plastering, decoration, fencing, tarmac, landscape and demolition.

“Read have actively encouraged local supply chain involvement to schemes for many years and we’re committed as ever to engaging local companies on the Ysgol y Garnedd scheme” said Iolo Rhys. “This is an excellent opportunity to meet our team, discuss prospects and start or renew partnerships.”

This event includes allocated 1-2-1 appointments with the Read Construction team. If you would like an appointment, registration is essential, and you will be contacted to arrange an appointment time. Companies that do not register for an appointment by 26th April will not be seen.

To register your interest in the event, please send your name, company, telephone number and type of trade/service to general@readconstruction.co.uk by 26th April.

--- 

Cwrdd â’r Prynwr

Dydd Gwener 3ydd o Fai

Mae gwahoddiad i gwmnïau lleol i ddigwyddiad Cwrdd â’r Prynwr ym Mangor, gyda’r potensial i weithio ar brosiect ysgol gynradd leol newydd.

Mae Read Construction, y prif gontractwr, yn gobeithio dod i gyswllt a chwmnïau lleol yn ystod digwyddiad rhad ac am ddim ‘Cwrdd â’r Prynwr’. 

Hoffai’r prif gontractwr hyrwyddo'r cyfleoedd sydd ar gael i fusnesau lleol ynghlwm â’r prosiect yma.  Maent yn edrych ymlaen at gyfarfod a nifer o gwmnïau gan gynnwys rhai sydd yn arbenigo mewn:  waliau ffrâm metel, gosod brics, gwaith maen, llorio, plastro, addurno, tarmac, tirlunio a dymchwel.

“Mae Read wedi bod yn gefnogol i ddefnyddio cwmnïau lleol yn eu cynlluniau ers blynyddoedd, ac rydym mor frwd ag erioed i gyfarfod â chwmnïau o ardal Bangor” meddai Iolo Rhys. “Mae hwn yn gyfle ardderchog i gyfarfod â’n tîm, trafod cyfleon, a chychwyn neu adnewyddu partneriaeth.”

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys apwyntiadau  un i un gyda thîm Read Construction.  Mae’n hanfodol i chi gofrestru eich diddordeb os hoffech gael apwyntiad, a bydd un o’r tîm mewn cysylltiad i drefnu amser penodol.  Ni chaiff gwmnïau apwyntiad heb iddynt gofrestru cyn 26ain o Ebrill.

Er mwyn nodi eich diddordeb yn y digwyddiad, gyrrwch eich enw, enw cwmni, rhif ffôn a math o grefft/wasanaeth i general@readconstruction.co.uk cyn 26ain o Ebrill.

Related Projects


Always thriving on fresh challenges.

Here at Read, we love to propel ourselves into fresh territory and our team are ready to hear from you regarding any new projects and ventures. Be sure to get in touch as we'd love you to be a part of our ever expanding client list.


   Your next project starts here