Wrexham Meet the Buyer

Wrexham Meet the Buyer

Meet the Buyer

Thursday 25th June

Local businesses are invited to a virtual Meet the Buyer event, with the potential of working on a local primary school extension project.

Read Construction, the main contractor, is looking to connect with local businesses at the free Meet the Buyer event.

The main contractor would like to raise awareness of local businesses of the opportunities available within this project.  They are interested in meeting with the following trades:  joinery, velfac approved window installers, ceramic tiling, soft flooring, decoration, blinds, tarmacadam and internal doors and screens.

“Read have actively encouraged local supply chain involvement to schemes for many years and we’re committed as ever to engaging local companies on the Ysgol Bro Alun scheme” said Iolo Rhys. “This is an excellent opportunity to meet our team, discuss prospects and start or renew partnerships.”

This event includes allocated one to one appointments with the Read Construction team via a virtual platform. It is essential that you register your interest, if you would like an appointment, and you will be contacted to arrange an appointment time. Spaces are limited.

To register your interest in the event, please send your name, company, telephone number and type of trade/service to general@readconstruction.co.uk.


Cwrdd â’r Prynwr

Dydd Iau 25ain o Fehefin

Mae gwahoddiad i gwmnïau lleol i ddigwyddiad Cwrdd â’r Prynwr ar-lein, gyda’r potensial i weithio ar brosiect ysgol gynradd leol newydd.

Mae Read Construction, y prif gontractwr, yn gobeithio dod i gyswllt a chwmnïau lleol yn ystod digwyddiad rhad ac am ddim ‘Cwrdd â’r Prynwr’.

Hoffai’r prif gontractwr hyrwyddo'r cyfleoedd sydd ar gael i fusnesau lleol ynghlwm â’r prosiect yma.  Maent yn edrych ymlaen at gyfarfod a nifer o gwmnïau gan gynnwys rhai sydd yn arbenigo mewn:  saernïaeth, gosodwyr ffenestri awdurdodedig Velfac, teilio ceramig, lloriau meddal, addurno, waliau ffrâm metel, gosod brics, gwaith maen, llorio, plastro, addurno, llenni, tarmac a drysau a sgriniau mewnol.

“Mae Read wedi bod yn gefnogol i ddefnyddio cwmnïau lleol yn eu cynlluniau ers blynyddoedd, ac rydym mor frwd ag erioed i gyfarfod â chwmnïau lleol ar brosiect Ysgol Bro Alun” meddai Iolo Rhys. “Mae hwn yn gyfle ardderchog i gyfarfod â’n tîm, trafod cyfleon, a chychwyn neu adnewyddu partneriaeth.”

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys apwyntiadau un i un gyda thîm Read Construction gan ddefnyddio platfform ar-lein.  Mae’n hanfodol i chi gofrestru eich diddordeb os hoffech gael apwyntiad, a bydd un o’r tîm mewn cysylltiad i drefnu amser penodol.  Mae nifer cyfyngedig o apwyntiadau.

Er mwyn nodi eich diddordeb yn y digwyddiad, gyrrwch eich enw, enw cwmni, rhif ffôn a math o grefft/wasanaeth i general@readconstruction.co.uk.


Always thriving on fresh challenges.

Here at Read, we love to propel ourselves into fresh territory and our team are ready to hear from you regarding any new projects and ventures. Be sure to get in touch as we'd love you to be a part of our ever expanding client list.


   Your next project starts here