Live

Borras Park CP Extension & Refurbishment

Design and Build project, awarded through the North Wales Construction Partnership for the extension & refurbishment to the live Primary School in Wrexham. 


Wedi’i ariannu gan Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, bydd y cynllun hwn yn gweld yr estyniadau a’r addasiadau i ddarparu amgylchedd dysgu’r 21ain Ganriff.

Byddwn yn postio y newyddion a hysbysebion diweddaraf am y cyfnod adeiladu fan hyn.

Mae Read yn hybu’r arferion gorau y diwydiant adeiladu a’r ‘Considerate Constructors Scheme’ mewn meysydd yn ymwneud â gwella golwg y safle, parchu’r gymuned, gwarchod yr amgylchedd, sicrhau diogelwch pawb, a gofalu am ein gweithlu.


Joint funded by the Welsh Government and Wrexham County Borough Council, this scheme will see the extensions and alterations to provide a 21st Century learning environment.

We will post regular updates, news and alerts on this page throughout the construction phase.

Read are committed to the principles of the ‘Considerate Constructors Scheme’ which promotes best practice in our industry with regards to enhancing the appearance of sites, respecting the community, protecting the environment, securing everyone’s safety, and protecting our workforce. 

                                                                                                                                           Team Members


{project_related_people limit="8"}
{/project_related_people}

Borras Park CP Extension & Refurbishment

February 15th 20211/1

...


Read full story

Borras Park CP Extension & Refurbishment

February 15th 20211/1

...


Read full story

Borras Park CP Extension & Refurbishment

February 15th 20211/1

...


Read full story

Borras Park CP Extension & Refurbishment

February 15th 20211/1

...


Read full story

Borras Park CP Extension & Refurbishment

February 15th 20211/1

...


Read full story

Borras Park CP Extension & Refurbishment

February 15th 20211/1

...


Read full story

Borras Park CP Extension & Refurbishment

February 15th 20211/1

...


Read full story

Borras Park CP Extension & Refurbishment

February 15th 20211/1

...


Read full story

Borras Park CP Extension & Refurbishment

February 15th 20211/1

...


Read full story

Borras Park CP Extension & Refurbishment

February 15th 20211/1

...


Read full story

Borras Park CP Extension & Refurbishment

February 15th 20211/1

...


Read full story

Borras Park CP Extension & Refurbishment

February 15th 20211/1

...


Read full story

Borras Park CP Extension & Refurbishment

February 15th 20211/1

...


Read full story

Borras Park CP Extension & Refurbishment

February 15th 20211/1

...


Read full story

Borras Park CP Extension & Refurbishment

February 15th 20211/1

...


Read full story

Borras Park CP Extension & Refurbishment

February 15th 20211/1

...


Read full story

Borras Park CP Extension & Refurbishment

February 15th 20211/1

...


Read full story

Borras Park CP Extension & Refurbishment

February 15th 20211/1

...


Read full story

Borras Park CP Extension & Refurbishment

February 15th 20211/1

...


Read full story

Borras Park CP Extension & Refurbishment

February 15th 20211/1

...


Read full story