Live

Crown Buildings, Alterations, Extension and Refurbishment

Cynllun gwerth £4.9m a fydd yn gweld estyniad, ailfodelu ac adnewyddu’r bloc swyddfa pedwar llawr yng nghanol y dref.

£4.9m scheme which will see the extension, remodelling and refurbishment of the four storey town centre office block.


Wedi’i gafael gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, trwy Bartneriaeth Adeiladu Gogledd Cymru, mae’r cynllun hwn yn cynnwys newidiadau, estyniadau ac adnewyddu bloc swyddfa pedwar llawr i greu cyfleusterau modern.

Byddwn yn postio y newyddion a hysbysebion diweddaraf am y cyfnod adeiladu fan hyn.

Mae Read yn hybu’r arferion gorau y diwydiant adeiladu a’r ‘Considerate Constructors Scheme’ mewn meysydd yn ymwneud â gwella golwg y safle, parchu’r gymuned, gwarchod yr amgylchedd, sicrhau diogelwch pawb, a gofalu am ein gweithlu.


Procured by Wrexham County Borough Council through the North Wales Construction Partnership, this scheme comprises the alterations, extension and refurbishment of the town centre four storey office block to create modern facilities.

We will post regular updates, news and alerts on this page throughout the construction phase.

Read are committed to the principles of the ‘Considerate Constructors Scheme’ which promotes best practice in our industry with regards to enhancing the appearance of sites, respecting the community, protecting the environment, securing everyone’s safety, and protecting our workforce. 


                                                                                                                                                                                                                                     Team Members


{/project_related_people}

Crown Buildings, Alterations, Extension and Refurbishment

April 2nd 20201/1

...


Read full story

Crown Buildings, Alterations, Extension and Refurbishment

April 2nd 20201/1

...


Read full story

Crown Buildings, Alterations, Extension and Refurbishment

April 2nd 20201/1

...


Read full story

Crown Buildings, Alterations, Extension and Refurbishment

April 2nd 20201/1

...


Read full story

Crown Buildings, Alterations, Extension and Refurbishment

April 2nd 20201/1

...


Read full story

Crown Buildings, Alterations, Extension and Refurbishment

April 2nd 20201/1

...


Read full story

Crown Buildings, Alterations, Extension and Refurbishment

April 2nd 20201/1

...


Read full story

Crown Buildings, Alterations, Extension and Refurbishment

April 2nd 20201/1

...


Read full story

Crown Buildings, Alterations, Extension and Refurbishment

April 2nd 20201/1

...


Read full story

Crown Buildings, Alterations, Extension and Refurbishment

April 2nd 20201/1

...


Read full story

Crown Buildings, Alterations, Extension and Refurbishment

April 2nd 20201/1

...


Read full story

Crown Buildings, Alterations, Extension and Refurbishment

April 2nd 20201/1

...


Read full story

Crown Buildings, Alterations, Extension and Refurbishment

April 2nd 20201/1

...


Read full story

Crown Buildings, Alterations, Extension and Refurbishment

April 2nd 20201/1

...


Read full story

Crown Buildings, Alterations, Extension and Refurbishment

April 2nd 20201/1

...


Read full story

Crown Buildings, Alterations, Extension and Refurbishment

April 2nd 20201/1

...


Read full story

Crown Buildings, Alterations, Extension and Refurbishment

April 2nd 20201/1

...


Read full story

Crown Buildings, Alterations, Extension and Refurbishment

April 2nd 20201/1

...


Read full story

Crown Buildings, Alterations, Extension and Refurbishment

April 2nd 20201/1

...


Read full story

Crown Buildings, Alterations, Extension and Refurbishment

April 2nd 20201/1

...


Read full story