Live

Gwersyllt Primary School, Extension and Refurbishment

Design and Build project, awarded through the North Wales Construction Framework for the extension & refurbishment to the live Primary School in Wrexham. 


Joint funded by the 21st Century Schools Programme and Wrexham Council, this scheme will see the extension and refurbishment to the existing school to create a 21st Century learning environment for the pupils.

We will post regular updates, news and alerts on this page throughout the construction phase.


Bydd y prosiect yma, sydd yn cael ei gyd-ariannu gan Raglen Ysgolion 21ain Ganrif a Chyngor Wrecsam, yn ymestyn ac adnewyddu yr ysgol bresennol er mwyn creu amgylchedd dysgu addas ar gyfer yr 21ain ganrif.

Bydd y newyddion diweddaraf ac unrhyw rybuddion yn cael eu arddangos ar y dudalen hon yn ystod y cyfnod adeiladu.


                                                                                                                     


Keep up to date

Start of works 09/11/18. To view alert, click here.

Y diweddaraf

Dechrau’r gwaith 09/11/18. I weld rhybudd, cliciwch yma.