Live

Llysfasi Community Hub, Coleg Cambria


Bydd y prosiect yma, sydd wedi ei gyd-ariannu gan Cynulliad Cymru a Coleg Cambria, yn creu adeilad Hwb Cymuned newydd i gynnal amrywiaeth o wasanaethau o fewn yr un man.

Byddwn yn postio y newyddion a hysbysebion diweddaraf am y cyfnod adeiladu fan hyn.

Mae Read yn hybu’r arferion gorau y diwydiant adeiladu a’r ‘Considerate Constructors Scheme’ mewn meysydd yn ymwneud â gwella golwg y safle, parchu’r gymuned, gwarchod yr amgylchedd, sicrhau diogelwch pawb, a gofalu am ein gweithlu.


Joint funded by the Welsh Government and Coleg Cambria, this scheme will see the new build Community Hub building to provide a central hub that can facilitate a variety of services in a single setting.

We will post regular updates, news and alerts on this page throughout the construction phase.

Read are committed to the principles of the ‘Considerate Constructors Scheme’ which promotes best practice in our industry with regards to enhancing the appearance of sites, respecting the community, protecting the environment, securing everyone’s safety, and protecting our workforce. 

                                          
Llysfasi Community Hub, Coleg Cambria

September 26th 20191/1

...


Read full story

Llysfasi Community Hub, Coleg Cambria

September 26th 20191/1

...


Read full story

Llysfasi Community Hub, Coleg Cambria

September 26th 20191/1

...


Read full story

Llysfasi Community Hub, Coleg Cambria

September 26th 20191/1

...


Read full story

Llysfasi Community Hub, Coleg Cambria

September 26th 20191/1

...


Read full story

Llysfasi Community Hub, Coleg Cambria

September 26th 20191/1

...


Read full story

Llysfasi Community Hub, Coleg Cambria

September 26th 20191/1

...


Read full story

Llysfasi Community Hub, Coleg Cambria

September 26th 20191/1

...


Read full story

Llysfasi Community Hub, Coleg Cambria

September 26th 20191/1

...


Read full story

Llysfasi Community Hub, Coleg Cambria

September 26th 20191/1

...


Read full story

Llysfasi Community Hub, Coleg Cambria

September 26th 20191/1

...


Read full story

Llysfasi Community Hub, Coleg Cambria

September 26th 20191/1

...


Read full story

Llysfasi Community Hub, Coleg Cambria

September 26th 20191/1

...


Read full story

Llysfasi Community Hub, Coleg Cambria

September 26th 20191/1

...


Read full story

Llysfasi Community Hub, Coleg Cambria

September 26th 20191/1

...


Read full story

Llysfasi Community Hub, Coleg Cambria

September 26th 20191/1

...


Read full story

Llysfasi Community Hub, Coleg Cambria

September 26th 20191/1

...


Read full story

Llysfasi Community Hub, Coleg Cambria

September 26th 20191/1

...


Read full story

Llysfasi Community Hub, Coleg Cambria

September 26th 20191/1

...


Read full story

Llysfasi Community Hub, Coleg Cambria

September 26th 20191/1

...


Read full story