Live

Ysgol y Garnedd, New School

Scheme to deliver the new Ysgol y Garnedd primary school in Bangor as part of Gwynedd Council's 21st Centuary Schools Programme.


Mae Read wedi cael eu penodi i adeiladu Ysgol newydd Y Garnedd ym Mangor fel rhan o raglen Ysgolion 21ain Ganrif Cyngor Gwynedd.  Yn sgil proses tendro ‘Cynnwys Contractwyr Cynnar’ mae Read wedi bod yn gweithio gyda’r cleient a’r cynllunwyr ar y prosiect £9m a ddechreuwyd ym mis Mawrth 2019.

Bydd yr ysgol newydd i 420 o blant yn darparu cyfleusterau modern mewn un-deg-pedwar dosbarth, dau ddosbarth anghenion dysgu ychwanegol (ADY), meithrinfa, Cylch Meithrin a neuadd fawr, ac hefyd nifer o leoedd dysgu gwahanol, ardaloedd staff a gweinyddiaeth.  Bydd yr ysgol newydd yn cael ei hadeiladu ar safle gerllaw'r Ysgol y Garnedd bresennol.  Mae’r ysgol bresennol yn orlawn ac nid yw’r adeilad presennol yn addas bellach.  Wedi cwblhau adeiladu’r ysgol newydd bydd yr hen adeilad yn cael ei ddymchwel er mwyn creu cae chwarae a maes parcio.

Bydd y newyddion diweddaraf ac unrhyw rybuddion yn cael eu arddangos ar y dudalen hon yn ystod y cyfnod adeiladu.

Y diweddaraf

Dechrau’r gwaith Mawrth 2019. I weld rhybudd, cliciwch yma.

Awst 2019. I weld rhybudd, cliciwch yma.


Read have been appointed to deliver the new Ysgol Y Garnedd primary School in Bangor as part of Gwynedd Councils 21st Centuary Schools Programme. Following an Early Contractor Involvement tender process, Read have been working with the client and their design consultants on the £9m project which commenced on site in March 2019.

The new 420 place school will provide modern accommodation including fourteen classrooms, two ALN classrooms, a nursery, a Cylch Meithrin and a large hall, along with a number of other different teaching spaces, staff and administration areas. The new school will be located on a site adjacent to the existing Ysgol Y Garnedd school building which is oversubscribed and no longer fit for purpose. Following completion of the new school, the existing building will be demolished to make way for additional sports field and car parking.

We will post regular updates, news and alerts on this page throughout the construction phase.

Keep up to date

Start of works March 2019. To view alert, click here.

August 2019. To view alert, click here.


                                                                                                                                                                        


 

Team Members


{project_related_people limit="8"}
{/project_related_people}

Ysgol y Garnedd, New School

March 11th 20191/1

...


Read full story

Ysgol y Garnedd, New School

March 11th 20191/1

...


Read full story

Ysgol y Garnedd, New School

March 11th 20191/1

...


Read full story

Ysgol y Garnedd, New School

March 11th 20191/1

...


Read full story

Ysgol y Garnedd, New School

March 11th 20191/1

...


Read full story

Ysgol y Garnedd, New School

March 11th 20191/1

...


Read full story

Ysgol y Garnedd, New School

March 11th 20191/1

...


Read full story

Ysgol y Garnedd, New School

March 11th 20191/1

...


Read full story

Ysgol y Garnedd, New School

March 11th 20191/1

...


Read full story

Ysgol y Garnedd, New School

March 11th 20191/1

...


Read full story

Ysgol y Garnedd, New School

March 11th 20191/1

...


Read full story

Ysgol y Garnedd, New School

March 11th 20191/1

...


Read full story

Ysgol y Garnedd, New School

March 11th 20191/1

...


Read full story

Ysgol y Garnedd, New School

March 11th 20191/1

...


Read full story

Ysgol y Garnedd, New School

March 11th 20191/1

...


Read full story

Ysgol y Garnedd, New School

March 11th 20191/1

...


Read full story

Ysgol y Garnedd, New School

March 11th 20191/1

...


Read full story

Ysgol y Garnedd, New School

March 11th 20191/1

...


Read full story

Ysgol y Garnedd, New School

March 11th 20191/1

...


Read full story

Ysgol y Garnedd, New School

March 11th 20191/1

...


Read full story